Promoviranje rada žena na voditeljskim pozicijama, kao i na pozicijama operatera za CNC strojeve i strojeve za obradu metala kao visoko plaćenim i deficitarnim radnim mjestima

Kroz provedbu EU projekta „Primjena nove tehnologije obrade metala u nerazvijenoj općini Preseka“ obrt želi ukazati na važnost i potrebu promicanja rada žena na rukovodećim pozicijama u poduzeću kao i na pozicijama operatera za CNC strojeve i strojeve za obradu metala.

Udio žena u djelatnosti proizvodnje ostalih dijelova i pribora za motorna vozila nizak je, a pogotovo na pozicijama operatera za CNC strojeve i strojeve za obradu metala. Zbog toga se želi potaknuti i ženski spol na slanje prijava prilikom zapošljavanja na navedenim radnim mjestima kako bi se uravnotežio broj muškaraca i žena u obrtu, ali i na voditeljskim pozicijama. U obrtu se uvijek vodi računa o ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji u bilo kojem obliku na način da se prilikom promicanja djelatnika na voditeljske pozicije u poduzeću te zapošljavanja djelatnici unaprjeđuju/zapošljavaju temeljem njihovih znanja, vještina i kompetencija bez obzira na spol, dob, vjeroispovijest, političku orijentaciju i slično. Svaka osoba koja se prijavi za posao u obrtu ima jednake mogućnosti za zapošljavanje.

I nakon provedbe ovog projekta obrt će nastaviti voditi računa o uravnoteženju broja muškaraca i žena u poduzeću i voditeljskim pozicijama te o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji pri zapošljavanju i unaprjeđivanju djelatnika.

Opći podaci

Liktin - obrt za prozivodnju i usluge metala gume i plastike
Preseka 31, 10346 Preseka
Hrvatska
Telefon : +385 1 2724 631
fax : +385 1 2727 900
Mob : +385 91 2724 631
E-mail : ilescic@liktin.hr

Certifikati

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Izdvajamo iz ponude

  • Lagana traktorska freza (AT 20)
  • Teška traktorska freza (AT 30)
  • Malčer za travu i korov (GS 40, GS 45)
  • Malčer za teže uvjete rada (GS 55)

Social Media