mail


Elementi za brodogradnju

Za potrebe brodogradnje proizvodimo slijedeće gumeno metalne elemente:Elastični nosači za statička opterećenja,  elastični držači, tlačno-vlačni
Gumeni amortizeriPalubni zaštitni čepovi