mail


Certifikati

Posebnu pažnju posvećujemo kvaliteti naših proizvoda. Dokaz tome su i certifikati koje posjedujemo.

Potvrda o odobrenju proizvođača

Potvrda o odobrenju proizvođača
Pored toga posjedujemo i potvrde o tipnom odobrenju Hrvatskog registra brodovaCertifikat ISO 9001:2000 Certifikat ISO 9001:2000
Certifikaciju je 23.5.2003. provela certifikacijska kuća Det Norske Veritas.